Monday, February 6, 2017

Keskkondlik väljakutse vastu võetud!

Läti looduskaitse organisatsiooni Balta Daba juhtimisel on käimas Erasmus+ programmist rahastatav projekt "Environmental Challenge Accepted" (est „Keskkondlik väljakutse vastuvõetud“). Eesmärgiks on kaasata noori vabatahtlikke aktiivselt lahendama kohalikku looduses esinevat keskkonnaprobleemi. Koostööpartneriteks on Eestimaa Looduse Fond Eestist, Leedu Looduse Fond Leedust, OPE Portugalist, Balta Daba Lätist ning YEE Tšehhist. Rahastus saadakse Erasmus+ programmist.
Iga projektis osalev riik on valinud enda kodumaal ühe ohustatud liigi või keskkonnaprobleemi, et selle kohta lähemalt uurida ning viia läbi erinevaid kaitsetegevusi. 


Eesti vabatahtlikud keskenduvad ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaiga säilitamisele ja parandamisele. Eesti ainuke allesjäänud ebapärlikarbi populatsioon asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Ligi kaheaastase perioodi jooksul töötavad noored looduskaitsehuvilised läbi lahendusi ebapärlikarbi kodujõe keskkonnaseisundi parandamiseks. Projekti lõppfaasi on planeeritud kaks looduskaitselist talgut, millest üks keskendub veekeemia ning reostusallikate uurimisele ning teine konkreetsete meetmete rakendamisele.


Foto 2. Ebapärlikarbi talverüüs kodujõgiProjektipartneritest:
Youth and Environment Europe ehk YEE (www.yeenet.eu) on 1983. aastal loodud keskkonnaühendus, kuhu kuulub praeguse seisuga 41 keskkonnaga tegelevat noorte organisatsiooni. Esialgsetest organisatsioonidest on alles Faltbiologerna Rootsist, DJN Saksamaalt ja JNM Belgiast. Lisaks kuuluvad sinna ka Look East Wild Earth Ühendkuningriigist, Luonto-Liitto Soomest ning näiteks Balta Daba Lätist.
YEE eesmärgiks on edendada ja innustada looduskaitset noorte seas. Teadmiste ja ideede kogumiseks ning levitamiseks avaldatakse artikleid. Samuti viiakse läbi üleeuroopalisi koolitusi kliima, ökoloogia, jätkusuutliku majandamise, turismi ja muudel teemadel. Lisaks ühendab YEE eri riike looduskaitseliste tegevuste elluviimisel ning keskkonnateemalistel kampaaniatel.

Balta Daba (www.baltadaba.lv) asutati 2010. aastal, et edendada avalikkuse kaasamist looduslike ja kultuuriliste väärtuste säilitamiseks ja taastamiseks.

Leedu Looduse Fond (www.glis.lt)  on valitsusväline looduskaitse organisatsioon, mis on asutatud 1991. aastal, mille peamised tegevusvaldkonnas on liikide ning nende elupaikade kaitse, loodusmaastike, sh veeskonna ning Läänemere kaitse jms.

Organizacao para a Promacao dos Ecoclubes (www.opeportugal.wix.com/ecoclubes)  on valitsusväline organisatsioon, mis peamiselt koosneb lastest ja noortest. Organisatsiooni eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ning propageerida jätkusuutlike eluviiside rakendamist. Organisatsioon algne formaat loodi 1992. aastal Argentiinas, mis on praeguseks levinud levinud juba 28. riiki moodustades rahvsuvahelise Ecoclubes võrgustiku.No comments:

Post a Comment