Thursday, July 6, 2017

Veekogu seisundi hindamine vee füüsikalis-keemilisete näitajate abil

Meie vabatahtlike grupi eesmärgiks on parandada veekeskkonnaseisundit, et ebapärlikarbid saaksid seal edukalt paljuneda ning kasvada. Kuid mille alusel hinnata veekogu seisundit ja teha otsuseid selle parandamiseks?

Pilt 1. Analüsaatorid vee füüsikalis-keemiliste parameetrite mõõtmiseks

Veekogu seisundit on võimalik hinnata erinevate füüsikalis-keemiliste näitajate abil. Ka meie talgute käigus juuli alguses on plaanis teha erinevaid mõõtmisi. Levinud näitajad, mida veeproovidest mõõdetakse on lahustunud hapniku sisaldus, pH, elektrijuhtivus, temperatuur, hägusus, vooluhulk mh. voolukiirus, taimetoitainete (lämmastik, fosfor) sisaldused erinevate ühenditena (nt nitraadid, fosfaadid). Veekogu seisundi hindamisel jälgitakse nende parameetrite väärtuseid ning omavahelisi seoseid.