Monday, June 19, 2017

Rahvusvahelised kohtumised

15-17 august 2016 toimus projekti “Environmental Challenge Accepted” avaseminar Tartus, kus kohtusid kõigi partnerite (Balta Daba, YEE, OPE and Leedu Looduse Fond) esindajad ning panid aluse edasistele planeeritavatele töödele.