Wednesday, March 22, 2017

Magevees elutsevate karpide hetkeolukord 26-s Euroopa riigis


Karbid on looduslikud veekogude puhastajad. Enamik maailma karpide arvukusest on languses ja mõningaid liike ähvardab väljasuremine. Sellel põhjusel viisid teadlased 26-s Euroopa riigis, eesotsas prof. Juergen Geist-ga  Müncheni Tehnikaülikoolist, läbi esimese ülevaateuuringu magevees elutsevate karpide hetkeseisundist Euroopas. Tulemused võimaldavad anda soovitusi karpide kaitse tõhustamiseks.

Sunday, March 12, 2017

Mõttetalgud Palupõhjal

Möödunud nädalavahetus möödus ebapärlikarbi sõprade jaoks toimekalt. Saime kokku Palupõhja Looduskoolis ning tegime plaane oma edasiste tegevuste osas.