Monday, June 19, 2017

Rahvusvahelised kohtumised

15-17 august 2016 toimus projekti “Environmental Challenge Accepted” avaseminar Tartus, kus kohtusid kõigi partnerite (Balta Daba, YEE, OPE and Leedu Looduse Fond) esindajad ning panid aluse edasistele planeeritavatele töödele.

Esimese päeva jooksul tutvuti partnerite ning nende tegevustega, määrati kriteeriumid projekti edasisteks tegevusteks ning pandi paika projekti ajakava. Muuhulgas arutati vabatahtlike kaasamist ning võimalikke keskkonnaprobleeme ning nende lahendamist.

Teine päev oli pühendatud välitöödele ning ekskursioonidele. Muuhulgas külastati Eestimaa Looduse Fondi planeeritavat projektiala, mis on ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) viimane elupaik Eestis. Lisaks külastati Viru raba ning Eesti esimest avaveelist tehismärgala põllumajandusliku hajureostuse vähendamiseks.


4-6 november 2017 toimus Portos teine projektipartnerite kohtumine, mis oli korraldatud OPE poolt.

Esimesel päeval tutvustasid kõik projektipartnerid keskkonnaprobleeme, mida käesoleva projekti raames lahendama asutakse ning pealelõunat teostatid välitöid Matosinho linna lähistel oleva taastatud prügila juures. Kuna taastamiskavad näevad ette ala metsastamist, siis istutati enam kui 300 puutaime.

Teisel päeval toimus põhjalikum arutelu planeeritavate tegevuste ning võimalike lahenduste kohta ning anti tagasisidet ja nõuandeid. Muuhulgas arutleti YEE edasisi tegevusi projektis- luua platvorm rahvusvaheliseks võistluseks kus noored looduskaitsjad tegelevad kohalike keskkonnaprobleemide lahendamise ja leevendamisega. Päeva teises pooles külastati OPE projektiala – tugevalt reostunud oja, mida planeeritakse puhastada kasutades tehismärgala tehnoloogiat.

Kolmandal päeval toimusid ekskursioonid nii Gaia looduspargis kui ka Porto linnas.

No comments:

Post a Comment